A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Angola - Luanda - Průvodce

Angola je zemí pro dobrodruhy, je to právě ten stát, po jehož navštívení nad ním budete ještě hodně dlouho přemýšlet, a budete mít stále pocit, že se tam máte proč vrátit. Angola se rozkládá na jihu Afriky s 1600 km dlouhým pobřežím Atlantiku. Jde o republiku, vzniklou 11.11.1975. Na severu hraničí s Kongem, na východě se Zambií (1110 km) a na jihu s Namibií (1376 km). Angola se dělí na 18 provincií a hlavním městem je zde LUANDA.

Tato zem má velmi bohatou historii, žel poněkud neklidnou, ve které byl a je stále přítomný vliv Portugalska. Po skončení občanské války v roce 2002 začala intenzivněji využívat bohaté přírodní zdroje, mezi něž patří ropa, zlato, diamanty, úrodná půda, lesy a vody bohaté na ryby. Především díky ziskům z ropy, prodávané hlavně do Číny, se Angola stala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik Afriky.

Většina území Angoly je pokryta rozsáhlou vnitrozemskou plošinou o výšce kolem 1500 m n. m. Jenom uprostřed země se zdvihá nejvyšší plošina Bié, které se místně říká Planalto, s masívem Morro Môco (2620 m n. m.), který je nejvyšším bodem Angoly. Směrem k pobřeží tato plošina klesá do úzkého pásu nížin. Na severozápadě země zasahuje rozsáhlejší nížina přes ústí řeky Kongo až k přístavu Cabinda. Podnebí na jihu Angoly a podél pobřeží je suché a tropické. Od listopadu do dubna na severu panuje období dešťů. 85 % obyvatel se zde živí z vlastní zemědělské činnosti.

Angola byla prioritní zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem ČR bylo pomoci Angole k potravinové soběstačnosti skrze rozvoj zemědělství a zlepšit situaci ve válkou naprosto rozvráceném sektoru vzdělání. V plánu byla i podpora projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu a zdravotnictví. Roku 2010 byla Angola vyřazena z prioritních zemí české rozvojové pomoci, ale na místě dále působí česká humanitární organizace Člověk v tísni, především v oblasti základního vzdělávání a rozvoje zemědělství.

V Angole jsou přítomny tři hlavní etnické skupiny: Ovimbundu, Kimbundu a Bakongo, mluvící různými bantuskými jazyky. Portugalci tvoří největší skupinu neangolského obyvatelstva. Portugalština je také nejdůležitějším a oficiálním jazykem. Na jihovýchodě se také vyskytují kmeny Křováků. Angola čítá cca 17 024 000 obyvatel, z toho 71 % jich žije na venkově a zbylých 29 % ve městech. Délka života je u mužů průměrně 43 let, u žen 47 ! Tedy asi o 25 let méně než v ČR. Úředním jazykem je portugalština, ale většina národa mluví bantuským nářečím. Mezi největší skupiny patří 39 % Ovimbundu a 25 % Kimbundu.

Poslední editace textu: 12.2.2014 15:02

Články odjinud